Drzewo życia

 

drzewozycciaDrzewo Życia jest diagramem, który pokazuje w schematyczny sposób budowę i powstanie Wszechświata. Zbudowane jest z 10 sefirot (emanacji) połączonych 22 ścieżkami – 22 literami alfabetu hebrajskiego.

 

 

Dzieli się na 4 światy:

  1. Atziluth – jest to świat boski, archetypów, z żywiołów przypisany jest mu ogień, w świecie człowiek, w człowieku – myśl. W działaniu – pomysł. Należą do niego sefiroty Keter, Chokmah i Binah – Korona, Mądrość, Zrozumienie
  2. Briah  – jest to świat kreacji, duszy, z żywiołów przypisana jest mu woda, w świecie zwierzęta, w człowieku – uczucia. W działaniu – plan. Należą do niego sefiroty – Chesed, Geburah i Tiferet – Miłość, Gniew i Piękno
  3. Yetzirah – jest to świat formowania, ducha, z żywiołów jest mu przypisane powietrze, w świecie rośliny, w człowieku – odczucia. W działaniu – działanie, formowanie, wprowadzanie w czyn. Należą do niego sefiroty – Necah, Hod i Jesod – Zwycięstwo/Wieczność, Chwała i Fundament
  4. Assiah – jest to świat materii, z żywiołów przypisana jest mu ziemia, w świecie – kamienie, w człowieku – ciało. W działaniu – rezultat. Należy do niego sefirota – Malkuth – królestwo

Dzieli się do tego na trzy kolumny:

  1. Męską, aktywną, miłosierdzia – należą do niej sefiroty Chokmah, Chesed i Necah – Mądrość, Miłość i Zwycięstwo
  2. Żeńską, pasywną, sądu – należą do niej Binah, Geburah i Hod – Zrozumienie, Gniew i Chwała
  3. Równowagi – należą do niej Keter, Tiferet, Jesod i Malkuth – Korona, Piękno, Fundament i Królestwo

 

Każdej Sefirze przyporządkowana jest liczba, kolor, imię Boga, archanioł, chór aniołów, przykazanie z dekalogu, słowa Boga przy stwarzaniu świata, planeta, aspekt psychologiczny człowieka, narząd w ciele człowieka, cnota.

Litery czyli ścieżki – dzielą się na litery matki, podwójne i zwykłe. Od tego do jakiej grupy należą, zależy czy przyporządkowany jest im żywioł, planeta, czy znak zodiaku. Do tego każdej literze przyporządkowany są liczby, narząd w ciele człowieka i cecha. 

Jak widzicie chociaż sam diagram wydaje się prosty niesie w sobie wiele treści. Będziemy podawać i opisywać każdą sefirę i literę w osobnym poście.

Słowo kabbala pochodzi od rdzenia kbl (w języku hebrajskim nie ma zapisu samogłosek) oznaczającego „otrzymywać” lub „przyjmować”. Tak, więc kabała oznacza „przyjmowanie”. Tak naprawdę jest to przyjmowanie nauki o Bogu i jego światła. Jak to mówią rabini „Kabała jest przede wszystkim lekcją życia. Nie ma na celu uczynić człowieka dobrym. ma tylko nadzieję, ze kiedyś zdoła stać się lepszym”.

Dlaczego będę poruszać ten temat? Ponieważ mam zamiar podać 72 imiona aniołów kabały (urodzeniowych) i poza podstawowym wiadomościami w kategorii imiona i hierarchia aniołów, w Drzewie Życia, po opisaniu sefirot, będę chciała rozszerzyć temat o nich, dla chcących głębiej wejść w ten temat. 

Izabela Gruchalska

To Cię również zainteresuje:

Dodaj komentarz