URIEL

URIEL

anioł uriel

Archanioł Uriel – Ogień Boży; Światło Boga

archanioł uriel

Płomień Boży, Anioł Obecności, Władca Tartaru, Anioł sprawujący władzę nad gromem i trwogą. Anioł skruchy. Anioł strzegący bram raju.

Kolor – czerwień, purpura, żółć (barwy ognia)

Atrybuty- Ogień; Światło; Błyskawica; Ognisty miecz.

Kamień szlachetny – Rubin

Słowo klucz – Prawda

Żywioł – ogień 

Planeta – Słońce (podobnie jak Michael)

Energia- ogień i błyskawica, czyli też elektryczność

Jest aniołem, który uczy wiedzy niebiańskiej, tłumaczy proroctwa, sprowadził na ziemię alchemię, „boską sztukę” oraz Kabbalah. jego imię wypisywano na amuletach pomagających zrozumie Torę.

Imię Boga- EJEH

Można prosić o pokonanie wrogów, ujawnienie prawdy, zrozumienie snów i przepowiedni, pomoc w studiowaniu Kabbalah i kontaktu z Bogiem (Kabbalah- przyjmować, dostawać- chodzi o światło Boga).

.Z przyziemnych rzeczy pomoc o zrozumienie i zapamiętanie nauk związanych z alchemią (chemia, fizyka, biologia), może pomóc informatykom w uczeniu się kodów (chociaż tu bardziej Razjel)

Także jako „Światło Boga” rozświetlenie niejasnych sytuacji oraz energie do działania.

Pomaga też w kłopotach z seksualnością.

Pod jego opiekę mogą się oddawać wszyscy pracujący z energia elektryczną i ogniem…chociaż w ostatniej wizualizacji wykazał się u mnie Uriel poczuciem humoru- pokazał się w czerwonym stroju strażaka.

Jest aniołem zbawienia.

Prowadzi przez sytuacje  kryzysowe, wyrywając z zaślepienia i wskazując drogę wyjścia. 

Pomaga odkryć i ujawnić prawdę. 

Daje poznanie swoich mocnych stron.

Obdarza wiarą i mocą duchową.

Rozwija świadomość duchową.

Wyzwala z Materii poprzez Materię. Wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale myślę, ze najlepiej wytłumaczą to słowa Konfucjusza „Pieniądze, które masz czynią cię wolnym. Pieniądze za którymi gonisz czynią cię niewolnikiem”. Inaczej mówiąc zapewnia ci tyle dóbr byś nie cierpiał niedostatku i mógł się skupić na ważnieszych rzeczach, a jednocześnie uwalnia z chciwości.

Przynosi jasne spojrzenie na świat i jego poznanie.

Głosi kosmiczne Prawdy na ziemskim poziomie.

Przesłanie I

Claircognizance – Jasnowiedza


Zwróć uwagę na myśli i pomysły, które przychodzą do ciebie, ponieważ są one odpowiedzią na twe modlitwy.

Po przemedytowaniu tej karty i energii popłynął przeze mnie ten tekst.


Na szczycie z rozpostartymi skrzydłami.

Ze złotą kulą twoich marzeń

W nadziei łuku różnobarwnych świateł.

Zwycięski stoję na zbiegu sprzyjających zdarzeń.

Przesłanie II

Błyskawicą rozświetlam przestrzeń

Gdy dążysz do celu w szalonym pędzie.

Prawda i mądrość do celu niosą

Przeszkody rozstępują się przed Mą mocą.

Twoja odwaga, cel i skrzydeł łopot

Kres kładą wszelkim kłopotom.

Przesłanie III

 

 W nocy zwątpienia jestem lampą,
Której jasny płomień rozświetla drogę.
Mądrość i prawdę ci przynoszę

Wszelkie przeszkody pokonasz swobodnie,

Gdy będziesz pamiętał

Kim jesteś i dokąd zmierzasz

Izabela Gruchalska

 

To Cię również zainteresuje:

Dodaj komentarz