Anioły

ANIOŁY – ANIOŁY URODZENIOWE

Anioł – po hebrajsku Malach- słowo pochodzi od angiros, co w sanskrycie oznacza „duch Boży”; od staroperskiego – angaros – posłaniec, oraz od greckiego – angelos – zwiastun. W potocznym użyciu słowo anioł oznacza istotę nadprzyrodzoną, pośredniczącą między Bogiem i człowiekiem. (grecki daimon jest bliższy temu znaczeniu niż angelos). 9 chór anielski to właśnie Anioły.

Hierarchia oparcia, równowagi, odczuwania pozazmysłowego. Pomagają wyjść z iluzji dzięki stawieniu czoła największym lękom i najsilniejszym pragnieniom. Uczą, jak odkrywać prawdę i zmieniać wyobrażenia poprzez doświadczanie życia. Przynoszą inspirację przez sny, wizje, intuicję oraz uczą i pomagają realizować je.

Sefirota: Jesod – Podstawa/Fundament

Imię Boga: Szem ha Meforasz; Adonai Melek; Adonai ha Aretz

Archanioł: Gabriel

Kluczowe słowo: Odczuwaj

Kolor: Fiolet

Planeta: Księżyc

Dzień tygodnia: Poniedziałek

Kamienie szlachetne: Ametyst, czaroit, opal (z fioletem i granatem), spektrolit

Aniołowie:

Damabayah – Bóg Źródło Mądrości znany jako Damabiah – Mądry Bóg – 10-14 luty

Menquel – Bóg Karmiący Wszystkich znany jako Menkel – Bóg Orońca – 15-19 luty

Aayoel – Bóg Radość Synów Człowieczych znany jako Eiael – Bóg Radości -20 -24 luty

Habooyah – Bóg Najhojniejszy znany jako Habuiah – Bóg Zbawiciel – 25 -29 luty

Rahael – Bóg Obserwujący Wszystkich znany jako Rohel – Wszystkowidzący bóg – 1-5 marzec

Yabomayah – Bóg Tworzący Logos znany jako Iibamiah – Bóg Stwórca 6-10 marzec

Hayayel – Pan Światów znany jako Haiaiel – Bóg Wszechświata – 11-15 marzec

Mevamayah – Bóg Granica Światów znany jako Mumiah – Bóg Rzeczywistości i Każdej Rzeczy – 16-20 marzec.

10995534_902147143157996_1424716455906473544_n

To Cię również zainteresuje:

Dodaj komentarz