Moce

ANIOŁOWIE – MOCE (POTĘGI) – ANIOŁOWIE URODZENIOWI

11073970_898517396854304_2369571234720879355_n

Niektórzy identyfikują chór Mocy z chórem Potęg… chór Mocy jest jednym z chórów Potęg przypisanym do Drzewa Życia, sefiroty Geburah. Głównym zadanie z chóru Potęg jest pilnowanie porządku na niebiańskich szlakach. Niszczą wysiłki demonów. Ich nazwa ma wskazywać na porządek doskonały, w którym podlegają Bogu i wielki użytek jaki czynią ze swego autorytetu. Filon Aleksandryjski wymienia sześć głównych Potęg- Boski Logos, Potęga Twórcza, Potęga Władzy, Potęga Miłosierdzia, Potęga Prawa, Potęga Kary.

Moce to hierarchia sprawiedliwości, odwagi i tworzenia. Dodają siły jako :Wojownicy Światła” do walki wewnętrznej, uczą uwalniania i panowania nad swoją energią. Pomagają w koncentracji i zrealizowaniu celu. Wzbudzają wolę do działania i odbudowują witalność.

Sefirota – Geburach- Gniew/ Gewurah – Moc/Majestat
Imię Boga: Szem ha Moferasz; Elohim Gibor
Archanioł: Samael
Kluczowe słowo: Działaj
Kolor: Czerwień
Planeta: Mars

Aniołowie

Yehaviah – Bóg wszystko wiedzący lub Yehuiah – Bóg Wiedzy -3-7 wrzesień.

Lahahiah – Bóg miłościwy lub tłumaczony jako Bóg łagodny – 8 – 12 wrzesień.

Kevequiah – Bóg Zachwycający i Radujący lub Khavaquiah – Bóg Radości – 13-17 wrzesień.

Mendial – Bóg Szanowany lub Menadel – Bóg Zachwycający – 18-23 wrzesień.

Aniel – Pan Cnotliwych lub tłumaczony jako Bóg Cnót – 24-28 wrzesień.

Haamiah – Bóg Nadzieja Wszystkich na Ziemi lub tłumaczony jako Bóg Nadziei – 29 wrzesień – 3 października.

Rehaaiel – Bóg Natychmiast Rozumiejący lub Rehael – Bóg Litościwy – 4-8 październik

Jejeziel – Bóg Zachwycający lub Yeiezel – Bóg Szczęśliwości – 9 – 13 październik.

To Cię również zainteresuje:

Dodaj komentarz