Modlitwa – Vehaviah

Jak już opisywałam w kategorii imiona i hierarchia aniołów – Anioł ten opiekuje się szczególnie urodzonymi 21 – 25 marca. jednakże jeśli chcesz zostać bionergoterapeutą, zostać wyleczony, wdrożyć swój projekt, lub po „tylko” zrozumieć trudny materiał do egzaminu i/lub odzyskać wenę twórczą…możesz zwrócić się do niego o pomoc.

Jednakże nie na darmo podawałam  czego uczy i jaka fraza jest mu przypisana. Kiedy zwracasz się do niego o pomoc, pamiętaj, że Mądrość jest w Koronie (pierwszym krokiem do mądrości jest milczenie, drugim słuchanie, trzecim zapamiętywanie, czwartym stosowanie, a dopiero piątym nauczanie). Oznacza to, że w swoim postępowaniu, najpierw masz wyciszyć umysł, potem zebrać informacje, potem je zapamiętać, potem zastosować na końcu zaś nauczać, czy pouczać. Jego fraza to…Przebudzaj się aktywnie…wymaga więc zadawania pytań, obudzenia się z marazmu i poszukiwań. Inaczej mówiąc, kiedy już poprosić o pomoc, postępuj w zgodzie z energią tego anioła.

Ponieważ jest Serafinem podporządkowany jest Metatronowi (Metatron otwiera wszystkie bramy) i jest aniołem Kul Usianych Gwiazdami szczególny nacisk kładzie na przykazanie

  1. Nie będziesz miał cudzych Bogów obok mnie Wyjścia 20:1
  2. Nie będziesz czynił żadnej podobizny tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!  Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą błogosławię tym, którzy mnie miłują do tysięcznego Wyjścia 20:4

Oznacza to, że masz nie mylić narzędzia z siłą sprawczą, oraz że masz pamiętać, że anioł (posłaniec) jest pośrednikiem (łącznikiem) między tobą a Bogiem i pomoc jaką otrzymasz nie może być przeciwna Jego woli.

Rzeczy, które pomogą się dostroić do energii tego konkretnego anioła to perłowo-szara świeczka na białym obrusie. Można pod nią podłożyć imię anioła 10425055_897074380331939_7093139289044706196_n pamiętając, ze piszemy w języku hebrajskim od prawej do lewej.

Afirmacja wzięta z „Aniołów kabały” Cecudy

Niech Twoja Miłość, Światło i Moc siłą przebudzonej woli wzniesie mnie na wyższe plany wibracji i wypełni pokojem wewnętrznym, ukaże piękno Jedni Boskiej, połączenia się Anioła i Człowieka, duchowości i Materii. Niech płomień prajedności płonie w moim wnętrzu na zawsze.

Moja przykładowa modlitwa

Vahaviahu proszę daj mi siłę i zdrowie.

Natchnij mnie mądrością i kreatywnością,

niech wdrożę w życie swoje pomysły.

Dziękuje

Amen

Tak naprawdę, wyciszenie i proste słowa płynące z serca najlepiej działają.

Ps. anioł ten dokładnie jest opisany w kategorii „Imiona i hierarchie anielskie”

Izabela Gruchalska

To Cię również zainteresuje:

Dodaj komentarz