Przesłanie 06.05

Przesłanie wzięte z kart „Anioły Światła” Daina Cooper

Synchronicity

SYNCHRONICZNOŚĆ

W naszym niezwykłym wszechświecie nie istnieje coś takiego jak przypadek.

Zbiegi okoliczności i tzw. przypadki są starannie planowane przez pomagające Ci Anioły, byś mógł rozpoznać w nich działanie ducha,

Ciesz się, gdy je dostrzeżesz – to wiadomość przekazywana przez Anioły, by upewnić Cię, że jesteś na właściwej drodze.

Zacznij oczekiwać i wypatrywać zdarzeń synchronicznych. Uświadom sobie, że za każdym z nich kryje się boski zamysł, więc rozważ, jaką naukę bądź wiadomość niosą. Wydarzenia synchroniczne mają Ci także przypominać, że wszystko wydarza się we właściwym, ustalonym przez Boga czasie.

AFIRAMCJA

Wszystko zdarza się we właściwym czasie.

To Cię również zainteresuje:

Dodaj komentarz